#Waky #Marrakech #marrakechsurfnsnow #trip #tour #cable…

#Waky #Marrakech #marrakechsurfnsnow #trip #tour #cable #cablepark #Morocco (at Waky Marrakech)